Καλλιτέχνης: Μανωλίδης Θεόδωρος


Βιογραφικο

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1940. Σπούδασε στην ΑΣΚΤ (1957 – 61), στο εργαστήριο του Γ. Μόραλη, και στην Ecole des Beaux Arts στο Παρίσι. Ξεκινάει την πορεία του με εικόνες της απλής καθημερινότητας τις οποίες αποδίδει ρεαλιστικά. Πιστεύοντας στην αναγκαιότητα του παρελθόντος και του παρόντος, ο καλλιτέχνης συνυφαίνει στους πίνακες του, το σήμερα με το χθες, ανυψώνοντας την τρέχουσα καθημερινή ζωή σε ένα μνημειακό επίπεδο. Εξειδανικεύει τα έργα του, δημιουργώντας εικόνες που χαρακτηρίζονται για την κλασικότητα, την αρμονία, τη συμμετρία και την ισορροπία της δομής τους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

  • Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών 16ος – 20ος Αιώνας, εκδόσεις «ΜΕΛΙΣΣΑ»