Καλλιτέχνης: Μαραθάκης Κώστας

Κώστας Μαραθάκης (1921-1995)