Νέες Αγορές – Δωρεές

Νέες Αγορές – Δωρεές έργων τέχνης στην Μόνιμη Συλλογή της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων