Βερυκάκη Όλγα


Βιογραφικό

Γεννήθηκε στα Χανιά το 1967. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στο εργαστήριο του Δ. Μυταρά και αγιογραφία στο εργαστήρι του Κ. Ξυνόπουλου, απ’όπου αποφοίτησε το 1994. Ως υπότροφος του ΙΚΥ, σπούδασε στο Edinburgh College στο τμήμα Tapestry and Hand Made Paper και στη συνέχεια έλαβε δεύτερο πτυχίο από την ΑΣΚΤ στη χαρακτική. Η σύνθεση, τα υλικά, οι εικόνες και οι έννοιες, αποτελούν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της εικαστικής της γλώσσας με τα οποία πλάθει ένα δικό της πολύχρομο κόσμο ο οποίος αιωρείται ανάμεσα σε έναν ιδιότυπο ρεαλισμό, την παντοδυναμία του ονείρου και μια ελευθεριακή κίνηση σκέψης.
Verikaki Olga was born in Chania in 1967. She studied painting in Athens School of Fine Arts, in the workshop of D. Mytaras and hagiography in the workshop of K. Ksinopoulos from where she graduated in 1994. As a scholar of IKY, she studied in Edinburgh College in the Tapestry and Hand Made Paper Department, and later she obtained a second degree from ASFA in engraving. Composition, materials, images, and concepts are the dominant characteristics of her art language with which she creates a personal multicolored world that floats between a special realism, the power of dreams and a free movement of thought

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

  • • Από τον κατάλογο της έκθεσης «Στους Δρόμους του Ονείρου»
  • «Χανιώτες Δημιουργοί Μαϊος 2002» Έκδοση Δήμου Χανίων

Βερυκάκη Όλγα


Βιογραφικό

Γεννήθηκε στα Χανιά το 1967. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στο εργαστήριο του Δ. Μυταρά και αγιογραφία στο εργαστήρι του Κ. Ξυνόπουλου, απ’όπου αποφοίτησε το 1994. Ως υπότροφος του ΙΚΥ, σπούδασε στο Edinburgh College στο τμήμα Tapestry and Hand Made Paper και στη συνέχεια έλαβε δεύτερο πτυχίο από την ΑΣΚΤ στη χαρακτική. Η σύνθεση, τα υλικά, οι εικόνες και οι έννοιες, αποτελούν τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της εικαστικής της γλώσσας με τα οποία πλάθει ένα δικό της πολύχρομο κόσμο ο οποίος αιωρείται ανάμεσα σε έναν ιδιότυπο ρεαλισμό, την παντοδυναμία του ονείρου και μια ελευθεριακή κίνηση σκέψης.
Verikaki Olga was born in Chania in 1967. She studied painting in Athens School of Fine Arts, in the workshop of D. Mytaras and hagiography in the workshop of K. Ksinopoulos from where she graduated in 1994. As a scholar of IKY, she studied in Edinburgh College in the Tapestry and Hand Made Paper Department, and later she obtained a second degree from ASFA in engraving. Composition, materials, images, and concepts are the dominant characteristics of her art language with which she creates a personal multicolored world that floats between a special realism, the power of dreams and a free movement of thought

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

  • • Από τον κατάλογο της έκθεσης «Στους Δρόμους του Ονείρου»
  • «Χανιώτες Δημιουργοί Μαϊος 2002» Έκδοση Δήμου Χανίων