Καλλιτέχνης: _Άγνωστος Καλλιτέχνης (συλλογή Μανουσάκη)