Καλλιτέχνης: Αδαμάκης Ιωάννης


Βιογραφικο

Ζωγράφος, Πειραιάς, 1959

Σπούδασε οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ και παρακολούθησε ελεύθερα μαθήματα ζωγραφικής. Οι αναζητήσεις του αρχικά επικεντρώνονται στην ανεικονική ζωγραφική. Η ανθρώπινη φιγούρα και τα ζητήματα του φωτός είναι το κεντρικό θέμα που επεξεργάζεται από το 1990, χρησιμοποιώντας κολλάζ και ακρυλικά χρώματα. Στα έργα του είναι εμφανής ο κόσμος των αντιθέσεων, πράγμα που επιδιώκεται συνειδητά με τη χρήση του μαύρου και του άσπρου και θερμών και ψυχρών χρωμάτων. Η τελική σύνθεση αποπνέει μία εσωτερικότητα με διαφανή στοιχεία μνημειακής απεικόνισης της ανθρώπινης φιγουρας. Σε κάθε περίπτωση είναι ορατή η ανάγκη του ζωγράφου να οριοθετήσει το θέμα του στα πλαίσια μίας μεταφυσικής αντίληψης και ενός συγκρατημένου εσωτερικού πάθους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

  • Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών 16ος – 20ος Αιώνας, εκδόσεις «ΜΕΛΙΣΣΑ»